Tặng Giấy khen cho cá nhân có bài viết tham gia Cuộc thi viết gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

 Chi tiết Quyết định số 232/QĐ-STC ngày 28/5/2021 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục