Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2020

 Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến, chiều ngày 18/12/2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.


Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

Hội đồng do ThS. Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng làm Chủ tịch hội đồng và các Ủy viên hội đồng gồm: TS. Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; TS. Phạm Quốc Thái, Trưởng Khoa cơ khí giao thông, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Ông Nguyễn Đình Phúc - PCT Liên hiệp các hội KH&KT Đà Nẵng và đại diện Lãnh đạo Ban Văn hóa - xã hội, HĐND thành phố Đà Nẵng; đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Với mục tiêu tích cực triển khai các hoạt động tăng cường quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố, nhiều đơn vị như Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao và một số UBND Quận, huyện… đã tích cực tham gia hoạt động sáng kiến trong công tác và nhiệm vụ chuyên môn.

Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Có tính mới trong phạm vi cơ sở, đã được áp dụng hoặc áp dụng mới tại cơ sở, có khả năng mạng lợi ích thiết thực và được cơ sở công nhận.

Thông qua Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá đánh giá, nhiều sáng kiến năm nay rất mới và có tính thuyết phục và được các tác giả xây dựng và trình bày kỹ lưỡng như: Giải pháp hỗ trợ kiểm tra khí thải của động cơ Diesel trong công tác đăng kiểm xe cơ giới của Sở Giao thông vận tải; Xây dựng thí điểm ứng dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hải Châu của UBND quận Hải Châu…

Sau khi Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá và xét duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định Công nhận các sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

 Nguồn: https://dost.danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục