Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Với việc đẩy mạnh DVCTT mức độ 3, mức độ 4, mọi người dân, tổ chức có thể giao tiếp và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước xuyên suốt 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Việc xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ có thể theo dõi, giám sát tình trạng, quá trình thực hiện qua môi trường mạng. Ở mức độ cao nhất (mức độ 4), các tổ chức, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính, kể cả đóng các khoản phí thông qua thanh toán điện tử trên môi trường mạng, liên kết tài khoản mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước. Mức độ này có thể được coi là bước chuyển đổi số mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, qua đó giúp giảm thiểu tối đa về thời gian gửi, nhận hồ sơ; giảm chi phí đi lại, giấy tờ của cả người dân và tổ chức đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Đặc biệt trong giai đoạn cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã phát huy tính hiệu quả và tiện lợi.

Với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay, Sở Tài chính đã cung cấp 100% DVCTT mức 3, mức 4 cho 34 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (trong đó 32 DVCTT mức 4 và 02 DVCTT mức 3).

Việc cung cấp DVC trực tuyến được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện cải cách hành chính. Ngày 13/11/2020, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 132/TB-STC thông báo các thủ tục hành chính của Sở và rút ngắn thời gian xử lý đối với hồ sơ nộp trực tuyến. Theo đó, Sở Tài chính đã thực hiện rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nộp trực tuyến đối với 08 TTHC (chi tiết văn bản đính kèm).
Các cơ quan, đơn vị, địa phương nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả trực tuyến  tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn; Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://taichinh.danang.gov.vn hoặc có thể sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để Bưu điện chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận cơ quan, đơn vị, địa phương.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương vui lòng liên hệ Tổng đài thông tin dịch vụ công, điện thoại *1022 hoặc bà Trần Thị Kim Oanh, cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tài chính, điện thoại: 0236.3881888 (Số nội bộ: 422) để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Phan Thị Thảo Trang

Tin tức khác cùng chuyên mục