Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

 Sáng 9/11, tại hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trả lời trực tiếp, cụ thể các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực Tài chính như chi ngân sách cho khoa học công nghệ, môi trường, giải pháp kiểm soát nợ công, bội chi thời gian tới.

Tăng tiến độ phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\Cong tac vien\2. Yen TBTC\thang 11-QH\Bo truong 9.11.jpg

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 9/11

Trả lời câu hỏi của đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hoá) về trách nhiệm và những giải pháp khắc phục trong việc lập dự toán và thực hiện chi cho lĩnh vực tài nguyên, môi trường giai đoạn vừa qua, liên quan đến việc phải hủy 30,8% dự toán ngân sách về chi tài nguyên, môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian vừa qua, một số lĩnh vực được ưu tiên ngân sách bố trí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đơn cử như lĩnh vực giáo dục, đào tạo là trên 20% ngân sách hằng năm, lĩnh vực khoa học, công nghệ là 2%, tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân của ngân sách và chi sự nghiệp môi trường là trên 1%. Thực tế, ngân sách đã được bố trí đúng yêu cầu của các chủ trương này. Tuy nhiên, đúng như đại biểu đã nêu, hằng năm chi không hết cho sự nghiệp môi trường và trong giai đoạn 2016 - 2020 đã phải hủy dự toán 2.416 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, vấn đề này có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, theo quy định tại thời điểm tháng 10 hàng năm, khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường để làm cơ sở phân bổ dự toán. Tuy nhiên trong thực tế, việc phê duyệt nhiệm vụ này bị chậm và đến tháng 10 chỉ đạt khoảng 50-60%. Số còn lại phải thực hiện phân bổ trong năm và có những trường hợp đến cuối năm mới phân bổ và có năm không phân bổ hết.

Nguyên nhân thứ hai là theo quy định, chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường có tính chất đầu tư thì theo Luật Bảo vệ môi trường là không được phép. Vì vậy, trong dự toán 2020, Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội cho phép sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường để chi cho các hoạt động cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và Quốc hội cũng đã cho phép.

Thứ ba, theo Quyết định 508/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các địa phương xử lý điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Trung ương hỗ trợ 50% và địa phương phải bỏ ra 50% kinh phí. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều địa phương khó khăn, có những điểm ô nhiễm môi trường không bố trí được kinh phí đối ứng nên phải đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Để khắc phục vấn đề này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu ra 3 giải pháp chính. Đó là, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng dự toán phải tăng tiến độ phê duyệt nhiệm vụ, sự nghiệp môi trường, đảm bảo đến 30/10 phải có quyết định phê duyệt để khắc phục tình trạng chậm như lâu nay. Giải pháp thứ hai là nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định 508/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp. Cuối cùng là giải pháp về bảo vệ môi trường, do Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo cụ thể. “Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường thì Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị phân bổ chi tiết dự toán, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo với Thủ tướng”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Bám sát dự toán và quy định tại Luật Ngân sách nhà nước

Băn khoăn về khả năng tăng trưởng GDP không đạt như dự tính, đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) đặt câu hỏi về các giải pháp liên quan đến thu ngân sách, sử dụng vốn hiệu quả, kiểm soát nợ công, bội chi trong tình hình dịch Covid-19 chưa được kiểm soát.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đã có báo cáo cụ thể về tình hình năm 2020 khi không đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, ước thực hiện đạt khoảng 2 – 3% so với mức tăng GDP dự kiến ban đầu là 6,8%. Đối với năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị tập trung vào một số giải pháp.

Thứ nhất là cùng với bộ, ngành, địa phương tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và có nhiệm vụ rất quan trọng là tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như là kích cầu trong nước.

Thứ hai, về mặt tài chính, Bộ Tài chính sẽ cùng với các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương tăng cường công tác quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống chuyển giá, chống trốn thuế và thu hồi nợ đọng thuế.

Giải pháp thứ ba, rất quan trọng, đó là bám sát dự toán được Quốc hội thông qua và phấn đấu để đạt dự toán này. “Trường hợp có biến động như đại biểu nêu, chúng ta phải bám vào các nguyên tắc quy định tại Luật Ngân sách nhà nước để báo cáo với Quốc hội theo thẩm quyền”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) cũng đặt câu hỏi về mức chi của ngân sách cho khoa học công nghệ. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết về nguyên nhân mức chi ngân sách cho khoa học công nghệ vừa qua thấp và giải pháp trong thời gian tới để khoa học, công nghệ thực sự phát huy vai trò động lực.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Luật Khoa học và Công nghệ, những năm vừa qua ngân sách nhà nước đã ưu tiên bố trí ngân sách cho lĩnh vực khoa học, công nghệ cơ bản đảm bảo mức 2%, bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tuy nhiên, cũng như các lĩnh vực khác, trong đó có lĩnh vực môi trường, việc triển khai các nhiệm vụ, đề án khoa học, công nghệ của các bộ, ngành, địa phương thường là chậm và kéo dài, dẫn đến việc phân bổ kinh phí trong năm cũng chậm, phải chuyển nguồn sang năm sau còn lớn. Đối với một số địa phương có điều kiện ngân sách khó khăn, việc đáp ứng nhu cầu nguồn chi cho khoa học, công nghệ cũng hạn chế. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, phân bổ kinh phí khoa học, công nghệ để bố trí và triển khai nguồn kinh phí này cho hiệu quả hơn và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Nguồn:www.mof.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục