Tập huấn chuyên sâu về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn thành phố

            Thực hiện Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND thành phố  Đà Nẵng  về việc  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. 
            Ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2020.  Sở Thông tin và Truyền thông Tổ chức Tập huấn chuyên sâu về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các Công chức chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          Lớp tập huấn do Ông Nguyễn Thành Chương, Phụ trách phòng ứng cứu sự cố, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam. Nội dung tập huấn gồm:
 1.Tổng quan về tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam
- Thực trạng về an toàn, bảo mật thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước.
- Các giải pháp an ninh hệ thống, bảo mật thông tin  
- Giới thiệu kỹ thuật tấn công Footprinting, Reconnaissance, và Scan Networks
2. Các kỹ năng phân tích lỗ hổng bảo mật (penetration testing)
- Đánh giá lỗ hổng bảo mật
- Các biện pháp ứng phó
3. Các kỹ thuật tấn công máy chủ web và ứng dụng web
- Thực hành các kỹ thuật tấn công máy chủ web và ứng dụng web và cách khắc phục lỗ hổng.
          Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị cho Công chức chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy cơ, mối đe dọa về an toàn đối với các hệ thống thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người sử dụng về an toàn thông tin. Qua đó, giúp cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn để tự tin hơn khi ứng phó, xử lý trước các cuộc tấn công mạng vào hệ thống Web.
Phan Hồng Sơn

Tin tức khác cùng chuyên mục