tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu cử

 
 
Chi tiết công văn số 3424/VP-KTTC ngày 21/10/2020 và công văn số 12777/BTC ngày 19/10/2020 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục