51 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII

 Tại phiên họp buổi chiều ngày 21-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ đã tiến hành thủ tục và công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII.

Đại hội đã thảo luận thông qua Đề án nhân sự, biểu quyết số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII, danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII.

Theo danh sách ứng cử có 58 đồng chí được Đại hội nhất trí thông qua để bầu 51 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXII.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII gồm 51 đồng chí. Theo quy định, Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXII trong số các đồng chí đã trúng cử Ban chấp hành khóa mới.

Ban chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị, ban Bí thư phân công tiếp tục theo dõi hướng dẫn hoạt động của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên họp buổi chiều, Đại hội tiếp tục nghe các báo cáo tham luận, thảo luận, tham gia Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nguồn: danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục