Góp ý dự thảo chiến lược quản lý tài chính bền vững cho rủi ro thiên tai và dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng

 Xem chi tiết  dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược quản lý tài chính cho khí hậu, dịch bệnh và rủi ro thiên tai giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng và dự thảo chiến lược “Thành phố Đà Nẵng tăng cường khả năng chống chịu về tài chính với rủi ro thiên tai, dịch bệnh” .  Tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục