Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố về công tác thăm dò, khai quật khảo cổ

 Xen chi tiết: 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục