Tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành Y tế

 Công tác đấu thầu mua sắm là vấn đề phức tạp, đa dạng, phong phú, đặc biệt là mua sắm trang thiết bị y tế; các quy định về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế hiện nay được thực hiện theo các quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP  của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC về mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước.

Trong quá trình triển khai công tác đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế vẫn còn một số khó khăn vì mặt hàng trang thiết bị y tế là mặt hàng đặc thù nhưng đang quy định đầu thầu như hàng hóa thông thường. Do đó, để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tếđảm bảo môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả; Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2020/TTT-BYT quy định mội số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.  Một số nội dung chính tại Thông tư số 14/2020/TTT-BYT quy định như sau:

           1. Thực hiện phân nhóm và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu để các cơ sở y tế có thể thêm cơ sở lựa chọn trang thiết bị y tế phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của đơn vị.
           2. Quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chí của trang thiết bị y tế tham dự thầu, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của các nhà cung cấp liên quan đến công tác bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ kiện, vật tư thay thế để đảm bảo hiệu quả sử dụng, hiệu quả đầu tư các trang thiết bị y tế, tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá như một số trường hợp đã xảy ra thời gian qua.
           3. Quy định minh bạch mẫu xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu về tính pháp lý đối với trang thiết bị y tế khi tham dự thầu theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
           4. Thực hiện việc công khai, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu để các đơn vị có thể tham khảo giá trúng thầu được công bố tại Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế làm cơ sở lập dự toán giá gói thầu; đồng thời đồng bộ với việc tham khảo giá trên Cổng thông tin công khai giá để có thêm kênh tra cứu, tham khảo khi các đơn vị lập kế hoạch mua sắm, lựa chọn được trang thiết bị y tế có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và có giá thành phù hợp.
           5. Tăng cường vai trò tham mưu của Phòng vật tư thiết bị y tế hoặc bộ phận quản lý trang thiết bị y tế và Hội đồng khoa học tại cơ sở cũng như trách nhiệm của thủ trường các cơ sở y tế với vai trò là chủ đầu tư nhằm xác định nhu cầu, kế hoạch sử dụng trang thiết bị y tế và chỉ đạo công tác đấu thầu, mua sắm theo đúng quy định.
Ngày 01/10/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-BYT để tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó chỉ thị các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế và đề nghị Sở Y tế, các cơ sở y tế trong toàn quốc thực hiện nghiêm túc các nội dung: (1) Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; (2) Lập, phát hành Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu; (3) Đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất; (4) Thẩm định các nội dung trong đấu thầu; (5) Thực hiện đấu thầu qua mạng, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu; (6) Quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu; (7) Xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm trong đấu thầu; (8) công tác kiểm tra, giám sát theo dõi trong đấu thầu và thực hiện trách nhiệm quản lý trong đấu thầu. Đồng thời, yêu cầu các nhà cung cấp công khai giá bán trang thiết bị y tế, các đơn vị công khai kết quả đấu thầu thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để các cơ quan, đơn vị tra cứu, tham khảo giá khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và minh bạch thông tin, kết quả đấu thầu.
 
Lê Như Trâm

Tin tức khác cùng chuyên mục