Kết quả mở thầu các gói thầu mua sắm tập trung (MSTT) thành phố năm 2020

           Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung
          Căn cứ Công văn số 4324/UBND-KTTC ngày 03/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện MSTT năm 2020 (đối với danh mục MSTT máy tính xách tay và máy photocopy từ nguồn ngân sách: UBND thành phố thống nhất tạm thời chưa thực hiện mua sắm trong năm 2020) 
          Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020;
          Quyết định số 413/QĐ-STC ngày 18/9/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020;
          Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 15/10/2020, Sở Tài chính tổ chức mở thầu 03 gói thầu mua sắm tập trung (MSTT) tài sản công (gồm Gói thầu số 01: Máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay, Gói thầu số 02: Máy in và Gói thầu số 03: Máy photocopy) phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng. Tham gia dự họp mở thầu gồm có đại diện Sở Tài chính (Tổ MSTT, Tổ chuyên gia, phòng GCS), Sở Tư pháp và Sở Thông tin Truyền thông. Kết quả mở thầu như sau:
          1. Gói thầu 01- Máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay với giá dự toán được UBND thành phố phê duyệt là 4.110.240.000 đồng. Có 03 nhà thầu tham gia dự thầu gồm Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ cao (giá dự thầu 3.228.316.800 đồng, giảm 881.923.200 đồng), Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long (giá dự thầu 3.215.500.000 đồng, giảm 894.740.000 đồng) và Liên danh Công ty TNHH Công nghệ tin học Vĩnh Tường và Công ty TNHH TM& DV Minh Thông (giá dự thầu 2.882.450.000 đồng, giảm 1.227.790 đồng)
          2. Gói thầu số 02- Máy in với giá dự toán được UBND thành phố phê duyệt là 410.050.000 đồng. Có 01 nhà thầu tham gia dự thầu, đó là Công ty TNHH Công nghệ tin học Vĩnh Tường với giá dự thầu 352.820.000 đồng (giảm 57.230.000 đồng).
          3. Gói thầu 03- Máy photocopy với giá dự toán được UBND thành phố phê duyệt là 277.769.000 đồng. Có 03 nhà thầu tham gia dự thầu gồm Công ty Cổ phần Nhất Vinh  (giá dự thầu 271.700.000  đồng, giảm 6.069.000đồng), Công ty Cổ phần thiếtbị văn phòng Siêu Thanh (giá dự thầu 277.769.000 đồng) và Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Đức Hào (giá dự thầu 229.050.000 đồng, giảm 48.719.000 đồng)
          Trên cơ sở kết quả mở thầu, căn cứ Luật Đầu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Sở Tài chính (Tổ MSTT sẽ phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu và phòng Quản lý GCS) sẽ tổ chức đánh giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu MSTT năm 2020 đảm bảo đúng quy định.
 
 
 Huỳnh Thị Ánh

Tin tức khác cùng chuyên mục