Biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến Sở Tài chính, giai đoạn 2015-2020

 
“Biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến Sở Tài chính, giai đoạn 2015-2020”
 
             Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tài chính lần thứ V, năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Miên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các đơn vị: Công đoàn viên chức, Sở Tài nguyên và Môi trường - Khối tưởng khối thi đua, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Khối trưởng khối thi đua trực thuộc, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính.
            Hội nghị đã đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước Sở Tài chính 05 năm giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm đến giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Sở Tài chính được tổ chức thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần khích lệ động viên các tập thể, cá nhân trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong công tác quản lý, điều hành ngân sách; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.
          Kết quả Sở Tài chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chínhUBND thành phố khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể: Chính phủ tặng 03 cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen; Bộ Tài chính tặng 01 Cờ thi đua; UBND thành phố tặng 04 Cờ thi đua và Chủ tịch UBND thành phố tặng 38 Bằng khen. Đây là những thành quả đánh dấu chặng đường hoạt động của Sở trong thời gian qua, là động lực cho Sở Tài chính tiếp tục phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đến.
         Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính biểu dương khen thưởng 01 tập thể và 06 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào t thi đua giai đoạn 2015-2020, gồm:
- Tập thể phòng Quản lý ngân sách.
- 06 cá nhân:
  + Ông Trần Thủ - Phó Giám đốc Sở
  + Ông Hồ Ngọc Phương - Trưởng phòng Quản lý ngân sách
  + Bà Võ Thị Hòa - Trưởng phòng Quản lý giá và công sản
  + Bà Phạm Thị Ngọc Thu - Chánh Văn phòng
  + Bà Lê Thị Tường Vi - Chuyên viên Thanh tra
  + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách
 
 
 
Các cá nhân điển hình tiên tiến nhận Bảng vinh danh của Giám đốc Sở
             Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nội dung tham luận thiết thực cụ thể nêu bật lên được vai trò của Sở Tài chính trong sự phát triển kinh tế xã hội đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính - ngân sách cũng như việc tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách giai đoạn 2020-2025; vai trò chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn, vai trò sáng kiến trong hoạt động thi đua của Sở.
Báo cáo tham luận của cá nhân điển hình tiên tiến
 
         
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Trần Văn Miên - TUV, PCT UBND thành phố
             Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Miên đã biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích đạt được của tập thể Sở Tài chính và các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị tập thể Sở Tài chính phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc và bình yên cho nhân dân.
            Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phụng xác định mục tiêu thi đua Sở Tài chính năm 2020 cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng III cho tập thể Sở, và giai đoạn 2021-2025 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chặng đường 2021-2030 để đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng I. Đồng thời, Đồng chí phát động phong trào thi đua trong toàn ngành phấn đấu hơn nữa, đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các mặt chuyên môn và nâng cao chất lượng phong trào thi đua nhằm tạo động lực mới, khí thế mới trong công chức, viên chức, người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách trong tình hình kinh tế - xã hội của thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2020 - 2025 của thành phố. Công chức, viên chức và người lao động chung sức, đồng lòng quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025./.
Thái Duy Hưng

Tin tức khác cùng chuyên mục