“Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)"

 
Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
 Sáng ngày 06/7/2020, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016-2021), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa IX được tiến hành trong thời gian 3 ngày (từ ngày 06/7/2020 đến ngày 08/7/2020). Tại kỳ họp, HĐND thành phố nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 và các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay. Tại kỳ họp cũng nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố.

Đồng thời, HĐND thành phố sẽ xem xét và cho ý kiến quyết nghị các nội dung UBND thành phố trình, trong đó có các nội dung do Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo như: Tờ trình về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước; Tờ trình về quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 - 2021; Tờ trình về việc hỗ trợ vốn điều lệ cho Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố; Tờ trình về hỗ trợ học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong 3 ngày làm việc của kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố sẽ tập trung thảo luận và dành thời gian để các đại biểu tập trung chất vấn UBND thành phố, các Sở ngành thành phố và các đơn vị có liên quan; thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố, các vấn đề khác đại biểu quan tâm và phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố và kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố của Chủ tịch UBND thành phố.

Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa IX được truyền hình và phát thanh trực tiếp trong các phiên khai mạc, bế mạc và các phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Hội trường.

Phòng QLNS

Tin tức khác cùng chuyên mục