Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

          Với tinh thần Dân chủ, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh”, Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

             Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn các cấp “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; chào mừng kỷ niệm ngày sinh lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), được sự thống nhất của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong hai buổi, chiều ngày 05 và sáng ngày 06/5/2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh” đã thành công tốt đẹp.

          Đảng bộ Sở Tài chính nhận được sự tin tưởng của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố thông qua việc lựa chọn và chỉ định Đảng bộ Sở tổ chức Đại hội điểm của Khối, đồng thời cho phép thí điểm bầu trực tiếp Bí thư đảng ủy tại Đại hội. Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ TPĐN; các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Ban trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố và các đồng chí đại biểu thuộc Đảng bộ một số cơ quan khối thi đua tài chínhSở ngành trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

          Đại hội đã nghiêm túc và trách nhiệm thảo luận: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BTV, BCH khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện: dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối CCQ TPĐN tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đi sâu phân tích tìm ra nguyên nhân những khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XIV, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm nhằm tập trung xây dựng Đảng bộ Sở thành một khối đoàn kết, thống nhất hành động, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị giao, giữ vững được vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ quan, đơn vị.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025  

           Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đánh giá rất cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tài chính đã đạt được trên tất cả các mặt công tác: từ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính quyền của toàn Đảng bộ; kết quả được Ban Thường vụ Thành ủy tặng cờ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020-2025, cơ hội và thách thức, khó khăn và thuận lợi luôn đan xen; tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; do đó đồng chí đã nêu ra 7 nhóm nội dung để Đảng bộ Sở tiếp tục phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ đến; đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành kỷ cương của Đảng, đóng góp trí tuệ và công sức của mình vào thành công của đại hội, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề tư tưởng chủ đạo: “Dân chủ, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính trong sạch, vững mạnh” của Đại hội đề ra và thể hiện được hình ảnh, chuẩn mực, đạo đức, gương mẫu trong lòng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đ/c Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan phát biểu chỉ đạo Đại hội 

        Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 13 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội và đồng chí Nguyễn Văn Phụng tái cử chức danh Bí thư Đảng uỷ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% và đại hội đã Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ TPĐN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

         Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định mục tiêu cao nhất của Đảng bộ: Kế thừa thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục duy trì khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thống nhất ý chí hành động trong Đảng bộ trên cơ sở tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng; vai trò của đảng viên và CBCNV-NLĐ trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung xây dựng Đảng bộ trên cả 4 mặt: Tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Nguyễn Văn Phụng - Bí Thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội

        Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở Tài chính sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính!

 Phạm Thị Ngọc Thu

 

Tin tức khác cùng chuyên mục