Tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020

         
         Thực hiện Kế hoạch số 1561/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thành phố tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
             
         Sở Tài chính thực hiện tuyên truyền và vận động Nhân dân, các cơ quan, đoàn thể trực thuộc, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất 2020 bằng cách tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30’ đến 21h30’ Thứ Bảy, ngày 28/3/2020.
 
Đường dẫn tải về tài liệu tuyên truyền: https://drive.google.com/open?id=1PV4GFzhy37u36H5fvbsdFwABT3MbuwOy
 

Tin tức khác cùng chuyên mục