Sử dụng, công khai dữ liệu trên Cổng dịch vụ dữ liệu TP. Đà Nẵng

        Thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng thí điểm Cổng dịch vụ dữ liệu TP. Đà Nẵng (tại địa chỉ: www.congdulieu.vn, opendata.danang.gov.vn) vào ngày 18/10/2019.
Đây làm nền tảng thu thập, công khai dữ liệu theo hình thức mở phục vụ nhu cầu khai thác, tra cứu của tổ chức, cá nhân; đồng thời cho phép tổ chức, cá nhân cung cấp, công bố dữ liệu của mình; nhằm cụ thể nhiệm vụ theo Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội và Quy chế tạm thời về việc chia sẻ dữ liệu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo Quyết định 846/QĐ-UBND ngày 21/02/2019); đồng thời là cũng một trong những hợp phần của thành phố thông minh, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo.
Hiện tại, Cổng dịch vụ dữ liệu đang cung cấp khoảng 80 tập dữ liệu trên nhiều lĩnh vực, thông qua nhiều kênh tra cứu như qua Web và API, tin nhắn SMS, ứng dụng Zalo (Phụ lục kèm theo) và đang tiếp tục cập nhật.
1. Các cơ quan Nhà nước:
a) Thông báo cho CBCCVC và người lao động biết và tham gia sử dụng, khai thác dữ liệu trên Cổng, đặc biệt là các dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Quý Cơ quan.
b) UBND quận, huyện, xã, phường kết hợp, lồng ghép với các chương trình liên quan thông tin, hướng dẫn cho người dân biết, sử dụng (Sở TT&TT sẽ cung cấp tài liệu, tờ rơi và cử cán bộ phối hợp);
c) Cung cấp các dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Quý Cơ quan lên Cổng để phục vụ nhu cầu khai thác của cơ quan, đơn vị khác và của tổ chức, công dân theo Quy chế tạm thời về việc chia sẻ dữ liệu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Hội Doanh nhân Trẻ thành phố, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng và Các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố:
 
a) Thông báo cho người lao động, các thành viên, sinh viên biết và tham gia sử dụng, khai thác dữ liệu trên Cổng, đặc biệt là sử dụng các dữ liệu kết hợp với hàm API sẵn có để tạo ra các sản phẩm mới;
b) Có đề nghị, đề xuất dữ liệu cần công khai, công bố hoặc góp ý cho Cổng dịch vụ dữ liệu để Sở TT&TT tiếp tục hoàn thiện, mở rộng trong thời gian đến;

CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục