Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

        Thực hiện quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử;
        Nhằm thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài chính doanh nghiệp, ngày 07/12/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, giám sát việc gửi báo cáo tài chính trên Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước (CIMS-SOE) và công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp với sự tham gia của Sở Tài chính, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 

 
 
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp
phổ biến các quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp

        Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đã trực tiếp kiểm tra, rà soát việc cập nhật Báo cáo tài chính năm 2018 của các doanh nghiệp địa phương lên Hệ thống CIMS-SOE. Trong đó, UBND thành phố Đà Nẵng hiện đang quản lý 03 doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng) và 03 doanh nghiệp có vốn nhà nước (Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng). Các doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc cập nhật Báo cáo tài chính năm 2018 lên Hệ thống CIMS-SOE  và được Sở Tài chính thành phố phê duyệt đảm bảo thời gian quy định.
 


 
 
Ông Lê Xuân Hải - Chánh Văn phòng Cục Tài chính doanh nghiệp
hướng dẫn việc cập nhật thông tin lên Hệ thống CIMS -SOE

        Đồng thời, theo báo cáo của ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính thì Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP về cổ phần hóa được Chính phủ ban hành trong thời gian qua cơ bản đã tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thúc đẩy quá trình tái cơ cấu DNNN trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.  Tuy nhiên chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn vẫn còn tồn tại một số bất cập, vướng mắc liên quan đến xác định giá trị thương hiệu, phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa, về cơ chế thoái vốn…. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ…
 
        Phần lớn các đại biểu dự Hội nghị là cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực tài chính doanh nghiệp của các Sở ngành, các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố đã đánh giá cao hình thức trao đổi, thực hành thực tế của Hội nghị lần này. Qua nội dung trao đổi tại Hội nghị đã giúp cho cán bộ, công chức ngành tài chính và các doanh nghiệp nắm bắt tổng thể tình hình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước của các doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng thời học hỏi kinh nghiệm về công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các địa phương khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
 
Phòng Tài chính doanh nghiệp
 

Tin tức khác cùng chuyên mục