Triển khai xây dựng Bộ Kỷ yếu về quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng từ năm 1975 đến nay

         Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước, của ngành Tài chính: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9; Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.
 
         Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/9/2019 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1946 – 28/8/2020); Lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng chủ trương cho biên soạn Bộ Kỷ yếu về quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài chính từ năm 1975 đến nay nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản về tổ chức, hoạt động và những thành tựu đạt được của Sở Tài chính 45 năm qua, tri ân đóng góp của các bậc tiền bối trong sự nghiệp tài chính.
 
         Để triển khai xây dựng Bộ Kỷ yếu, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng có Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 30/10/2019 và Quyết định số 504/QĐ-STC ngày 14/11/2019 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc thực hiện Bộ Kỷ yếu về quá trình hình thành và phát triển Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng từ năm 1975 đến nay;
 
         Theo đó, Tổ Giúp việc đã xây dựng Đề cương sơ bộ của Bộ Kỷ yếu, khẩn trương phối hợp với các phòng thuộc Sở và cá nhân liên quan tổng hợp được các tư liệu về lịch sử hình thành Sở Tài chính, những thành tích đạt được qua các năm (Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua của các cấp), đồng thời sưu tầm một số hình ảnh của Lãnh đạo Sở Tài chính qua các thời kỳ; Các hoạt động nổi trội và thành tích đạt được của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở Tài chính…Toàn bộ tư liệu, hình ảnh và các danh hiệu khen thưởng (Huân chương, Bằng khen, cờ thi đua của các cấp) qua các thời kỳ sẽ được trưng bày lưu giữ tại Phòng Truyền thống của Sở.         
         Bộ Kỷ yếu thực hiện bắt đầu từ tháng 11/2019 và hoàn thành trong tháng 7/2020 để làm tư liệu chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành tài chính.
         Đề cương sơ bộ về quá trình hình thành và phát triển của Sở Tài chính, Tổ giúp việc đang sưu tầm tiếp tư liệu, rất mong nhận được ý kiến đóng góp và thông tin liên quan đến Sở Tài chính để Ban Biên tập bổ sung hoàn chỉnh Bộ Kỷ yếu.
 
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục