Kết quả đấu giá 03 xe ô tô thu hồi

         Ngày 14/11, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia Chi nhánh Đà Nẵng (là đơn vị được lựa chọn để để thực hiện bán đấu) đã phối hợp với Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện bán đấu giá 03 xe mang nhãn hiệu Toyota Landcruiser VX và Mercedes Benz E300 được thu hồi bán đấu giá tài sản công theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngay 13/12/2018 của UBND thành thành phố Đà Nẵng. Kết quả đấu giá như sau:
          1. Đối với xe ô tô con Mercedes- Benz E300, BKS 43A-003.04: Giá khởi điểm 940 triệu đồng. Đến hết thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá không có khách hàng nộp hồ sơ đăng kýtham gia đấu giá tài sản.
          2. Đối với xe ô tô con hiệu Toyota Landcruiser VX (BKS 43A-001.79): Giá khởi điểm 1.465 triệu đồng. Đến hết thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá; có 15 tổ chức, cá nhân đăng ký và tham gia đấu giá tài sản. Qua 10 vòng đấu giá, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (tại Đà Nẵng) là đơn vị trúng đấu giá với giá trúng đấu giá là 2.080 triệu đồng.
          3. Đối với xe ô tô con hiệu Toyota Landcruiser VX (BKS 43A-001.89): Giá khởi điểm 1.465 triệu đồng. Đến hết thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, có 18 tổ chức, cá nhân đăng ký và tham gia đấu giá. Qua 10 vòng đấu giá, 01 cá nhân trúng đấu giá với giá trúng đấu giá là 2.420 triệu đồng.
 
Huỳnh Thị Ánh

Tin tức khác cùng chuyên mục