Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

           Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-STC ngày 05/12/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-STC ngày 30/10/2019 của Sở Tài chính về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
a) Tên đơn vị: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.
b) Địa chỉ: Tầng 7, 8 Toà nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
TT
Tên tài sản
ĐVT
Số lượng
Chất lượng
Ghi chú
1
Điện thoại di động hiệu Iphone màu đồng, số Imei: 354387063501731
Chiếc
01
60%
Quyết định số 946/QĐ-STC ngày 05/12/2018
2
Điện thoại di động hiệu Iphone màu đồng, số Imei: 355690079005921
Chiếc
01
50%
3
Điện thoại di động màu đỏ, có chữ Iphone, có số Imei: 355839084814039
Chiếc
01
 
Quyết định số 470/STC-GCS ngày 30/10/2019
4
Điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đỏ
Chiếc
01
 
5
Điện thoại di động Iphone màu bạc số Imei: 35439206486471
Chiếc
01
 
6
Máy tính xách tay hiệu Acer E1-571
Chiếc
01
 
7
Xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo LX, biển kiểm soát: 43R1 - 8891, số máy: 117275, số khung: 117479
Chiếc
01
20%
Quyết định số 946/QĐ-STC ngày 05/12/2018
8
Xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 92M1 - 173.29, số khung: RLCUG0610GY372130, số máy: G3D4E389944
Chiếc
01
50%
Quyết định số 946/QĐ-STC ngày 05/12/2018
9
Xe mô tô Wave alppa biển số 92B1 - 139.32
Chiếc
01
 
Quyết định số 946/QĐ-STC ngày 05/12/2018
10
Xe máy hiệu Wave X BKS 43H5-3178, số khung: 278062, số máy: 0278095
Chiếc
01
10%
11
Xe máy Honda Vision màu xanh, biển kiểm soát: 59V2 - 280.97
Chiếc
01
20%
Quyết định số 470/QĐ-STC ngày 30/10/2019
12
Xe mô tô Yamaha Jupiter, biển kiểm soát số 43G1 - 097.53
Chiếc
01
30%
13
Xe máy Yamaha Sirius, biển kiểm soát số 73H1 - 226.97, màu đỏ đen số khung C6J0FY147800, số máy 5C6J147799
Chiếc
01
30%
14
Xe mô tô Yamaha Exciter màu xanh, biển kiểm soát 43E1 - 369.36, số máy: 394177, số khung: 375959
Chiếc
01
35%
15
Xe máy Yamaha Classio, màu sơn: trắng, đỏ, biển kiểm soát 43M1 - 3910, số khung: 017991, số máy: 017992
Chiếc
01
20%
16
Xe máy Yamaha Sirius , màu sơn: vàng, đen, biển kiểm soát 43E1 - 173.08, số khung: 019308, số máy: 019328
Chiếc
01
30%
17
Xe máy Honda AirBlade, loại xe , biển kiểm soát: 43D1 - 275.17, số máy: JF46E4099326, số khung: 4609DY545011
Chiếc
01
40%
3. Giá khởi điểm: 61.345.000 đồng. (Giá này không bao gồm thuế giá trị gia tăng)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
a) Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Đà Nẵng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố trong thời hạn 03 tháng gần nhất.
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
đ) Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác:
Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập; Ký hợp đồng mua bán đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
a) Thời gian nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).
b) Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Phòng Quản lý Giá và Công sản, số điện thoại: 02363821784).
Địa chỉ: Tầng 7, 8 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.
Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân.
(Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ không được lựa chọn).
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./. 
 
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục