Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô

 
THÔNG BÁO
 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô
 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn Luật đấu giá tài sản;
Thực hiện Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND thành phố về việc giá khởi điểm để bán đấu giá 03 xe thu hồi theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố;
Sở Tài chính thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 03 xe ô tô như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, tầng 7, 8 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá
03 xe ô tô thu hồi (gồm 02 xe Toyota Landcruiser VX và 01 xe Mercedes- Benz) với tổng giá khởi điểm là 3.870.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm bảy mươi ngàn đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm các tiêu chí như sau:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở, trang thiết bị bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp với thực tế địa phương;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức đấu giá;
- Có 3 năm liền kề gần nhất tham gia tổ chức đấu giá (cụ thể trong 3 năm 2016-2018 mỗi năm có ít nhất 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản)
- Có ít nhất 03 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong vòng 6 tháng gần nhất (từ ngày ban hành Thông báo này trở về trước), trong đó có 01 hợp đồng có giá trị tài sản đấu giá tối thiểu 2,7 tỷ đồng (70% giá khởi điểm tài sản đấu giá của Sở Tài chính)
- Có từ 02 đấu giá viên trở lên;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Thỏa thuận theo mức tối đa quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng (cụ thể là trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện có địa chỉ cụ thể tại thành phố Đà Nẵng);
g) Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 (trong giờ hành chính);
b) Địa chỉ: Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, tầng 8 Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
c) Số điện thoại liên hệ: 02363.821.063;
d) Quy cách hồ sơ: 01 bản chính được để trong phong bì có dán niêm phong;
đ) Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (chú ý không hoàn trả hồ sơ).
Vậy, Sở Tài chính thông báo để các tổ chức đấu giá quan tâm đăng ký tham gia./.
 
Chi tiết theo File đính kèm.

Tin tức khác cùng chuyên mục