Khóa đào tạo khai thác hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin và điều hành Ngân sách nhà nước

Ngày 26/8/2019 tại Trường Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước phân hiệu TP Hồ Chí Minh, Cục Tin học Thống kê Tài chính đã tổ chức khóa đào tạo khai thác hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin và điều hành Ngân sách nhà nước cho các tỉnh thành khu vực miền trung, miền nam.


Khóa đào tạo đã đi vào trao đổi, hướng dẫn sử dụng phần mềm với các nội dung:
 
- Nội dung 1: Tổng quan khai thác dữ liệu điều hành ngân sách và ứng dụng kho thu chi ngân sách.
- Nội dung 2: Ứng dụng hệ thống thông tin thống kê tài chính.
- Nội dung 3: Ứng dụng trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước.
- Nội dung 4: Ứng dụng quản trị truyền tin.
- Nội dung 5: Ứng dụng công khai ngân sách

Đồng chí Nguyễn Đại Trí - Cục Trưởng Cục Tin học Thống kê Tài chính
và Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Phó Cục Trưởng Cục Tin học Thống kê Tài chính, phát biểu tại Khóa đào tạo

Chương trình đào tạo của khóa học tập trung vào các ứng dụng để khai thác, sử dụng, trao đổi thông tin và điều hành ngân sách nhà nước đạt hiệu quả. Các ứng dụng có thể khắc phục được những hạn chế còn tồn đọng và mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, giúp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn tài chính ngân sách, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức xử lý nghiệp vụ của cán bộ. Giúp chuyên nghiệp hóa trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ và nâng cao hiệu quả phối hợp tác nghiệp giữa các cơ quan đơn vị  trong ngành tài chính như:
- Ứng dụng kho thu chi ngân sách: là Hệ thống thông tin NSNN tập trung với mục tiêu cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về NSNN, hỗ trợ tốt hơn công tác quản lý, điều hành, phân tích và dự báo của cơ quan tài chính các cấp, các Bộ, ngành trung ương,… Tổng hợp chính xác, đầy đủ, kịp thời báo cáo NSNN theo Luật NSNN 2015, các văn bản hướng dẫn; báo cáo động, đồ hóa, báo cáo trên thiết bị di động. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại xây dựng Kho dữ liệu NSNN cùng các công cụ báo cáo thông minh nhằm chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tối ưu hóa hiệu quả khai thác thông tin từ kho dữ liệu.
- Ứng dụng trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước: là hệ thống ứng dụng, làm nền tảng kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong ngành Tài chính. Kết nối trực tiếp tới đầu Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin, định tuyến các gói tin; Theo dõi lịch sử truyền tin, tình trạng gói tin, ....; Kết nối đến các ứng dụng đặt tại Bộ Tài chính: KHONS, DMDC, CMS; Ứng dụng quản lý ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện trao đổi các thông tin thu.
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã cử các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách và lãnh đạo phòng Tin học Thống kê tham gia khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng tiếp thu những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước tại địa phương.
Phòng Quản lý ngân sách

Tin tức khác cùng chuyên mục