Chế độ thai sản đối với phụ nữ sinh con từ thời điểm ngày 01/7/2019.

           Tại Khoản 8, Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2019 trong đó quy định:
Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Theo đó, đối với phụ nữ khi sinh con thì chế độ thai sản là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Để được hưởng đầy đủ quyền lợi sau khi sinh con theo đúng quy định của pháp luật, các chị em phụ nữ cần nắm rõ các quy định sau đây:
Về cơ bản, chế độ thai sản năm 2019 không thay đổi nhiều so với năm 2018. tuy nhiên từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ bản sẽ chính thức tăng lên nên mức trợ cấp thai sản với những người sinh con từ thời điểm này cũng sẽ được tăng theo. Cụ thể một số thay đổi về tiền thai sản năm 2019 như sau:
 
 
1. Tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 200.000 đồng
Tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng (theo Nghị định 78/2018/NĐ-CP), tức tiền trợ cấp thai sản của lao động nữ là 2.780.000 đồng (1.390.000 đồng x 2 lần).
Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 1.490.000 đồng/tháng thì lao động nữ sinh con sẽ được nhận tiền trợ cấp thai sản là 2.980.000 đồng/tháng (1.490.000 đồng x 2 lần); tăng 200.000 đồng so với hiện nay (2.980/000 đồng -2.780.000 đồng).
 
 
2. Tiền dưỡng sức sau sinh tăng thêm 30.000 đồng/ngày
Tại Khoản 1 và 3, Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày
Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Như vậy, khi mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 được điều chỉnh tăng lên 1.490.000 đồng/tháng, mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh của lao động nữ cũng tăng lên, cụ thể:
- Trước ngày 01/7/2019, tiền dưỡng sức sau sinh bằng 417.000 đồng/ngày (1.390.000 đồng x 30%)
- Từ ngày 01/7/2019, tiền dưỡng sức sau sinh bằng 447.000 đồng/ngày (1.490.000 đồng x 30%); tăng 30.000 đồng/ngày (447.000 đồng - 417.000 đồng).
 
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục