Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)

          Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)
 
          Chi tiết tại ĐÂY
          Thông tin về thông báo mời thầu: TẠI ĐÂY
 
          Các đơn vị quan tâm vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/ để nộp hồ sơ mời thầu qua mạng.

Tin tức khác cùng chuyên mục