Trả hồ sơ dịch thủ tục hành chính của Sở Tài chính qua dịch vụ bưu điên


         Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo thỏa thuận hợp tác này, hai bên phối hợp cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp (khách hàng) theo trình tự:
 
 
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục