Trả lời câu hỏi về lĩnh vực công sản (nợ tiền sử dụng đất)

Câu hỏi 1. “Kính gửi sở tài chính TP Đà Nẵng, Gia đình em nợ tiền sử dụng đất từ năm 2005, quy ra vàng là 89 chỉ. Năm ngoái em ra Trung tâm phát triển đất thành phố muốn nộp tiền để làm sổ đỏ, thì tính theo giá vàng thời điểm đó là khoảng gần 350 triệu đồng. Năm nay gia đình em đã tích lũy đủ số tiền định đem đi nộp, thì được biết thành phố có quyết định 06/2019/QĐ-UBND về việc thay đổi giá đất. Tuy nhiên theo em được biết thì theo Công văn số 7315/UBND, có những hộ gia đình vẫn được chọn phương án trả nợ đất bằng vàng. Theo đó, gia đình em nợ đất từ năm 2005 (hợp đồng ghi nợ 10 năm quy theo giá vàng 98%) thì gia đình em có còn được trả bằng vàng hay theo giá đất hiện hành? Rất mong được sở tài chính TP Đà Nẵng để gia đình em có phương án trả nợ theo đúng quy định. Em cảm ơn ạ”.
Người hỏi: Nguyễn Thị Quỳnh Chi   Email: nqchidk@gmail.com
Câu hỏi 2. “Nhà tôi năm 2004 được cấp 1 lô đất ghi nợ tiền sử dụng đất quy đổi ra vàng là khoảng 7 cây vàng với thời hạn 10 năm. Vậy đến bây giờ mới có điều kiện để trả thì số tiền mà tôi phải trả là bao nhiêu?”
Người hỏi: Nguyễn Thị Thanh Thúy          Email: starinmyheart269@gmail.com
 Sở Tài chính có ý kiến phản hồi như sau:
          “- Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất quy định: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.
- Theo Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì: Trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ được quy đổi ra tỷ lệ (%) diện tích chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau: Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.
          - Công văn số 7315/UBND-KT1 ngày 31/8/2016 của UBND thành phố về việc xử lý vướng mắc về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư, trong đó: Đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất mà trong hợp đồng ghi nợ 10 năm quy theo giá vàng 98% đến thời điểm người dân liên hệ nộp hồ sơ tra nợ tiền sử dụng đất vẫn còn trong thời hạn 10 năm theo hợp đồng, đã quá hạn nợ 5 năm theo quy định nhưng chưa ký phụ lục hợp đồng chuyển sang nợ bằng tiền: thống nhất cho phép người dân lựa chọn 1 trong 2 phương án sau:
          Phương án 1: Thực hiện trả nợ theo hợp đồng: trả bằng số vàng nợ theo hợp đồng nhân với đơn giá vàng tại thời điểm trả nợ nhưng đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ gốc.
          Phương án 2: Trả nợ theo giá đất quy định hiện hành
          Đối với các trường hợp của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nợ tiền sử dụng đất tái định cư từ năm 2004, 2005 đến nay (2019) đã quá thời hạn 10 năm nên trả nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ và không áp dụng được quy định tại Công văn số 7315/UBND-KT1 của UBND thành phố.”
Trân trọng!
 

Tin tức khác cùng chuyên mục