Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số năm 2019

 Thực hiện Công điện số 281/CĐ-VPCP ngày 08/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo dân số và nhà ở năm 2019; vào chiều ngày 13/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc họp nhằm rà soát lại mục tiêu, ý nghĩa và đặc biệt là công tác chuẩn bị để cả nước tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở vào đầu tháng 4/2019.
Đây là cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01/4/2019; kết thúc vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.
 Tại Hội nghị trực tuyến có 06 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, thành phó Hà Nội, tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Dương và Quảng Nam và 04 Bộ là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao báo cáo tình hình triển khai việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quản lý.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung truyền thông, vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra, bảo đảm an toàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và chỉ đạo chậm nhất đến 26/4/2019 có báo cáo sơ bộ về tình hình tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của đơn vị mình gửi về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Nguyễn Thị Bích Thủy
 

Tin tức khác cùng chuyên mục