Đoàn viên Thanh niên Chi đoàn Sở Tài chính với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Như chúng ta đã biết, thế giới đã bắt đầu bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0). Đây là một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo... Cuộc cách mạng sản xuất mới này được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, mọi chính phủ, Doanh nghiệp và người dân toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Về mặt ngành Tài chính, đến nay công nghệ thông tin đã được ứng dụng sâu, rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, trở thành mạch máu không thể thiếu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: Quản lý điều hành ngân sách nhà nước; quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis); quản lý nợ công; quản lý giá, quản lý tài sản công...

 

 

Tuy nhiên, yêu cầu về trình độ, chất lượng nhân sự trong Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng là một thách thức lớn trong ngành Tài chính để tận dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ trẻ là Đoàn viên thanh niên cần nâng cao hiểu biết, kỹ năng thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hệ thống thể chế chính sách tài chính – NSNN.

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, trong những năm qua CBCC là đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở đã và đang tiếp tục phối hợp với đơn vị xây dựng phần mềm do Sở lựa chọn để cung cấp các thông tin về nghiệp vụ, phối hợp đề xuất giải pháp và hỗ trợ công tác xây dựng phần mềm. Như xây dựng Phần mềm Cải cách tiền lương, Phần mềm phục vụ công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc tính toán tiền lương cho cán bộ công chức, công tác lập dự toán ngân sách hàng năm, đảm bảo chính xác, công bằng, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả theo đúng các quy định của nhà nước, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách của Sở Tài chính ...

Để làm tốt vai trò góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của ngành Tài chính, Chúng ta cần phải:

+ Đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, không một ai có thể đứng ngoài, phải cố gắng biến nó thành những cơ hội để thúc đẩy sự phát triển trong tương lai.

+ Có kế hoạch đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức ngành Tài chính đảm bảo am hiểu về công nghệ thông tin, tiếp thu, cập nhật các phương thức làm việc tiên tiến, có nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới liên quan đến tài chính điện tử.

+ Mỗi CBCC là đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở sẽ không ngừng tự học hỏi, tự trao dồi kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, của ngành Tài chính và có kế hoạch, giải pháp để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong thời gian tới./.

Tin tức khác cùng chuyên mục