Triển khai tập huấn đào tạo phần mềm Lập dự toán NSNN

           Triển khai kế hoạch xây dựng Phần mềm Lập dự toán NSNN và Hợp đồng số 20/ HĐ-UNITECH -2018 giữa Sở Tài chính và nhà thầu Công ty Cổ phần Công nghệ Tân Hợp nhất; và Công văn số 485/STC-THTK ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Sở Tài chính về việc thông báo đào tạo phần mềm Lập dự toán NSNN.

 

 

 

 

 


Lớp Tập huấn diễn ra từ ngày 22/02/2019.
Ngày 22/02/2019, tại Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông số 15 Quang Trung thành phố Đà Nẵng. Sở Tài chính phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tân Hợp nhất tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm lập dự toán NSNN cho Kế toán các cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện và cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.
Tại buổi tập huấn, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Tân Hợp nhất giới thiệu các nội dung Phần mềm Lập dự toán ngân sách nhà nước được xây dựng phục vụ cho việc tạo lập, quản lý và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước của các quận, huyện và thành phố, Hướng dẫn cách thức sử dụng, thao tác xử lý, theo dõi dự toán, thẩm định, phê duyệt dự toán…đồng thời qua lớp tập huấn này, Sở Tài chính và nhà thầu tiếp thu các ý kiến các chức năng trong phần mềm cho sát với thực tế quản lý tại từng đơn vị, để tiếp tục hoàng thiện và sớm đưa phần mềm vào sử dụng, phục vụ cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Phan Hồng Sơn

Tin tức khác cùng chuyên mục