Tăng cường hơn nữa ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Để đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, UBND thành phố có Công văn số 6578/UBND-STC ngày 23/8/2017 thống nhất đưa ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào sử dụng kể từ ngày 01/9/2017.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thực hiện kê khai giá trực tuyến, Sở Tài chính Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trong năm 2017
Theo đó một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hướng ứng cao chủ trương của UBND thành phố về áp dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến. Sau gần hai năm triển khai thực hiện đã có 600 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thực hiện kê khai giá trực tuyến và đã góp phần làm cho môi trường du lịch của thành phố lành mạnh, văn minh, qua đó thu hút lượng lớn khách du lịch đến Đà Nẵng.
  Bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay (đến ngày 10/01/2019) sau khi rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch xếp hạng từ 02 sao trở lên thuộc diện kê khai giá theo Thông báo số 94/TB-UBND vẫn còn một số khách sạn chưa thực hiện kê khai giá trực tuyến theo Công văn số 6578/UBND-STC.
  Sở Tài chính đã có Công văn gửi đến các cơ sở kinh doanh du lịch đề nghị tiếp tục khẩn trương thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả về cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý giá trong năm 2019.

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục