Tập huấn “Phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5” cho cán bộ kế toán 56 phường, xã.

Triển khai thưc hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2018 theo Quyết định số 7026/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2018, Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm dữ liệu và Triển khai CNTT Tài chính - Cục Tin học và Thống kê Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA 6.5.
 

 
Tham dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Trọng Trãi, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu và Triển khai CNTT tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh - Cục Tin học Bộ Tài chính, lãnh đạo phòng Tin học và Thống kê, phòng Quản lý Ngân sách thuộc Sở Tài chính, cùng các cán bộ, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện và cán bộ kế toán 56 xã phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA 6.5 là phần mềm chuyên ngành tài chính được xây dựng và phát triển phục vụ cho các đơn vị xã, phường với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán của cấp ngân sách phường, xã.

Tại khoá tập huấn, cán bộ hướng dẫn đã giới thiệu đầy đủ và chi tiết các tính năng mới của chương trình, hướng dẫn thực hành thực tế trên máy tính, đồng thời giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các cán bộ tham gia tập huấn về chương trình, trong đó, nhấn mạnh các thay đổi để đáp ứng những quy định của Bộ Tài chính theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc.
 
Kết thúc khoá tập huấn, các cán bộ tham gia lớp đã được hướng dẫn việc cài đặt, chuyển đổi số liệu và sử dụng thành thạo các chức năng mới trong phần mềm, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ tại đơn vị trong thời gian đến./.
Lê Kim Tuấn
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục