Quy định mới về bảo hiểm y tế

 Quy định mới về bảo hiểm y tế

Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2018 và có một số điểm mới sau:

1. Về đối tượng đóng BHYT được phân thành 06 nhóm, đó là:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

- Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng (bổ sung thêm các đối tượng sau: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.)

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (bổ sung thêm đối tượng: Người thuộc hộ nghèo có thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.)

- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình  (bổ sung thêm các đối tượng: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (một số đối tượng))

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng (bổ sung thêm các đối tượng: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, Công an, cơ yếu)

2. Về giảm trừ mức đóng

Mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Điểm mới của quy định này đó là: Không bắt buộc toàn bộ thành viên hộ gia đình phải tham gia BHYT cùng một thời điểm. Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Quy định này thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần mở rộng đối tượng bảo hiểm y tế.

 

3. Về liên quan đến quyền lợi của người thuộc diện BHYT: Người đang tham gia BHYT mà thẻ hết hạn sử dụng thì vẫn được hưởng bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh tại các cơ sở đó, trong tối đa là 15 ngày từ khi hạn bảo hiểm hết hạn. Điều quan trọng, trong 15 ngày đó, cơ quan Bảo hiểm Xã hội sẽ có trách nhiệm thực hiện cấp, gia hạn thẻ cho người bệnh trong thời gian bệnh nhân điều trị nội trú (Điều 27-khoản 9)

 

  Huỳnh Thị Ánh

Tin tức khác cùng chuyên mục