Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Nhằm thực hiện mục tiêu tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài chính doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Ngày 16/11/2018, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp với sự tham gia của Sở Tài chính, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước của các tỉnh miền Trung.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp; chuyển nhượng vốn theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ, đồng thời giới thiệu thêm về hoạt động đấu giá và niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

 

Ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính phổ biến các quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp

Qua hội nghị, phần lớn các đại biểu là các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tài chính doanh nghiệp tại các Sở ngành, các doanh nghiệp của các tỉnh, thành đánh giá cao hình thức trao đổi, thực tế của Hội nghị lần này. Hội nghị đã giúp các chuyên viên ngành tài chính và các doanh nghiệp có cái nhìn cụ thể hơn trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Phan Hồng Phương

Tin tức khác cùng chuyên mục