Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ với nền kinh tế và sự đồng hành của Nhà nước trong sự phát triển Doanh nghiệp

          

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VỚI NỀN KINH TẾ VÀ SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển với phần lớn doanh nghiệp thuộc mô hình nhỏ và vừa. Theo số liệu thống kê trên cả nước, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 90% số doanh nghiệp đang hoạt động (riêng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến cuối tháng 10 năm 2018, có 26.746 doanh nghiệp trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ là 25.943 chiếm 97%), qua đó cho thấy vai trò đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho nền kinh tế nước nhà là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh và mạnh của nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam đặc trưng chung là doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ với công nghệ lạc hậu, năng lực quản trị kinh doanh hạn chế, chiến lược, ngành nghề sản xuất kinh doanh, thương hiệu thiếu ổn định; dẫn đến năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp sẽ gặp không ít khó khăn, thử thách.

Nhận thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng cần được quan tâm hơn nữa trong quá trình tăng trưởng của nền kinh tế, do đó trong chiến lược phát triển, Đảng và Chính phủ đã chú trọng nhiều hơn đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách ưu đãi về thu nhập cho người lao động, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực vào ngày 01/01/2018) và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 hướng dẫn chi tiết Luật Hỗ trợ DNNVV và vừa qua là dự thảo Thông tư về hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông qua các văn bản chính sách, DNNVV được hỗ trợ rất nhiều trong các lĩnh vực và được thực hiện đồng bộ từ khâu mới hình thành doanh nghiệp đến khi đã đi vào hoạt động, cụ thể: doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh sẽ được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ, thủ thục thành lập doanh nghiệp; được hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp; hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán; được truy cập thông tin miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (khoản 1, Điều 14, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa); được hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ. Bên cạnh đó, để phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nghề thông qua các khóa đào tạo miễn phí cho trình độ sơ cấp hoặc ngắn hạn 3 tháng…

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thông qua mạng lưới các tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến của các Sở ngành đối với dự thảo Thông tư về hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Tài chính đã có ý kiến tại Công văn số 3449/STC-TCDN ngày 18/10/2018 gửi Sở Kế họach và Đầu tư thành phố Đà Nẵng), theo đó đội ngũ để tham gia mạng lưới tư vấn hỗ trợ doanh nghệp nhỏ và vừa phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành; hoặc tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo; hoặc tốt nghiệp đại học trở lên và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác; tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp được học tập kinh nghiệm về tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việc quan tâm đến nhân sự tham gia mạng lưới tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như trên cho thấy việc hỗ trợ cho doanh nghiệp được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp, đồng bộ.

Về phía thành phố Đà Nẵng, để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, thành phố đã không ngừng nỗ lực để có những chính sách hỗ trợ tích cực và kịp thời. Để minh chứng cho những cải cách chính sách của thành phố là hiệu quả và kịp thời bằng việc Đà Nẵng trong những năm trở lại đây luôn nằm trong nhóm dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thành phố luôn có những buổi toạ đàm, gặp gỡ doanh nghiệp, nhằm trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng qua đó hình thành nên các đề án, phương án hỗ trợ doanh nghiệp. 

Với những chính sách hỗ trợ đồng bộ trên cho thấy sự kỳ vọng của Nhà nước đối với sự phát triển bền vững, đầy tiềm năng, của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi hội nhập với nền kinh tế thế giới.

 

Bùi Thị Thùy Chi

Tin tức khác cùng chuyên mục