Quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Ngày 19/10/2018, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 184/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, được áp dụng từ ngày 01/11/2018, có quy định một số nội dung chính như sau:

1. Hỗ trợ khám sức khỏe cho những người đang nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn 01 lần/người/năm.

2. Hỗ trợ kinh phí nước sinh hoạt; bảo hiểm y tế; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; học phí các cấp học

- Đối tượng: các hộ dân chịu ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 01 km từ chân bãi rác.

- Hỗ trợ nước cấp sinh hoạt: 02 m3 nước/người/tháng;

- Hỗ trợ bảo hiểm y tế: 01 thẻ bảo hiểm y tế/người/năm;

- Hỗ trợ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng cho các hộ dân;

- Hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp học mầm non và phổ thông cho con em các hộ dân.
 
   Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục