Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 Chiều 19-10, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tiến hành kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường của HĐND thành phố, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung. Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên. 45/48 đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, có mặt tham dự kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp bất thường của HĐND thành phố được tổ chức nhằm xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét thảo luận báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của HĐND thành phố Đà Nẵng giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; thảo luận, cho ý kiến các tờ trình của UBND thành phố về một số nội dung liên quan đến danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018, liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh nguồn vốn, khả năng cân đối vốn một số dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, chỉ đạo của Thành ủy để thể chế hóa, ban hành các kế hoạch giám sát phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Nhìn chung, hoạt động của HĐND thành phố đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nội dung hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm; phương thức giám sát không ngừng được cải tiến, đổi mới, vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Sự phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với các cơ quan liên quan ngày càng được chú trọng và tăng cường hơn. Nhờ đó, chất lượng các quyết định của HĐND thành phố tại các kỳ họp và của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố ngày càng được khẳng định và nâng cao hơn; được chính quyền các cấp của thành phố ghi nhận, được cử tri và nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ; đáp ứng được nguyện vọng và sự mong đợi của cử tri, đảm bảo phát huy được vai trò và trách nhiệm của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Tô Văn Hùng để điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố; thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Lê Văn Quang, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố.

HĐND thành phố cũng thông qua tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm các Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Lê Văn Tam, do nghỉ hưu theo chế độ, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố; đối với ông Trần Văn Sơn để điều động giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố; đối với ông Lê Quang Nam để điều động giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu các chức danh của HĐND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố đã tiến hành bầu 3 chức danh của HĐND thành phố gồm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng ban Đô thị, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và bầu bổ sung các Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Thành Tiến, Phó chánh Văn phòng UBND thành phố; kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thành Tiến trúng cử chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố; kết quả kiểm phiếu, ông Trần Chí Cường trúng cử chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 44/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,67% so với tổng số đại biểu HDND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng phòng Tổng Hợp Văn phòng HĐND thành phố; kết quả kiểm phiếu, bà Phan Thị Tuyết Nhung trúng cử chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố.

Các đại biểu HĐND cũng biểu quyết thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Tô Văn Hùng được bầu làm Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 45/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,75% so với tổng số đại biểu HDND thành phố; ông Trần Phước Sơn được bầu làm Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 44/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,67% so với tổng số đại biểu HDND thành phố; ông Vũ Xuân Viên được bầu làm Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 44/45 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 91,67% so với tổng số đại biểu HDND thành phố.

Bí Thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐND và Ủy viên UBND mới

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành xem xét, cho ý kiến và thông qua 3 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành theo Quyết định phê duyệt quyết toán của 02 công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2018 của thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, có 11 dự án nhóm B được phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bao gồm: Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn; Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601; Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng; Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1); Trường tiểu học Lý Tự Trọng; Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình; Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1); Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1); Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (giai đoạn 2); Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn.

Có 15 dự án nhóm B được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, bao gồm: Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đến Bệnh viện Ung Thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến QL1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao QL1A đến đường sắt); Nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1); Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi; Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên tại Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân (giai đoạn 1); Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Đông Hải; Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Tân Trà; Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước; Hạ tầng kỹ thuật khu E2 mở rộng - KDC Nam Cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1 - phân kỳ 1); Hạ tầng kỹ thuật khu E2 mở rộng - khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1 - phân kỳ 2); Hạ tầng kỹ thuật Khu E2 mở rộng - KDC Nam Cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1 – phân kỳ 3); Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng; Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 1); Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố Đà Nẵng; Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng (giai đoạn 1); Nâng cấp, cải tạo các bãi tắm công cộng đảm bảo phục vụ nhân dân và du khách trong giờ cao điểm.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh, các dự án được phê duyệt tại các Nghị quyết là những dự án cấp bách nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian đến. Ông Nguyễn Nho Trung đề nghị, UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai ngay kế hoạch tổ chức thực hiện; các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu, các đại biểu tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, lấy kết quả thực hiện của các tổ chức, cá nhân làm cơ sở để đánh giá sự tín nhiệm của các chức danh do HĐND bầu ra vào kỳ họp cuối năm.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, kỳ họp cuối năm 2018 HĐND thành phố sẽ tiến hành tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND thành phố và Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố; do vậy, đề nghị các ngành, các cấp ngay từ bây giờ, cần bắt tay triển khai các bước thực hiện công việc một cách khoa học, chặt chẽ để có được kết quả thực chất nhất, cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành, giúp đỡ, đóng góp, xây dựng, cùng nhau tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn https://danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục