Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đến thăm và làm việc với UBND thành phố và các Sở, Ngành để thảo luận về kế hoạch Chương trình AAA và giới thiệu Chương trình cho vay hỗ trợ trực tiếp cho Ngân sách thành phố

 ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VÀ TỔNG CỤC KINH TẾ LIÊN BANG THỤY SĨ ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH ĐỂ THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH AAA VÀ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

             Thực hiện Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ, tư vấn và phân tích về quản lý tài chính công giữa thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng Thế giới (Chương trình AAA), trong năm 2016-2017, Sở Tài chính và các ngành của thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện Báo cáo Đánh giá Chi tiêu công và Trách nhiệm Giải trình tài chính (Báo cáo PEFA) của thành phố Đà Nẵng. Báo cáo PEFA đã chỉ ra nhiều điểm mạnh và đồng thời cũng chỉ ra những nội dung có nhiều cơ hội cải thiện trong hệ thống quản lý tài chính công của thành phố. Trên cơ sở kết quả Báo cáo PEFA, Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tổ chức đoàn công tác đến làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch Chương trình AAA trong giai đoạn tiếp theo 2019-2022.

Thành phần đoàn công tác về phía Tổng cục Kinh tế Thụy Sỹ (SECO) gồm có ông Steffen Milner (Quản lý Chương trình hỗ trợ Việt Nam tại Trụ sở SECO tại Thụy Sỹ, hiện đang thăm làm việc tại Việt Nam); ông Marcel Reymond (Trưởng đại diện Văn phòng SECO tại Việt Nam); và bà Nguyễn Hồng Giang (Cán bộ Chương trình Cao cấp, Văn phòng SECO tại Việt Nam). Về phía Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam có ông Achim Fock (Quản lý Danh mục Chương trình và Hoạt động); ông Sebastian Eckardt (Chuyên gia Kinh tế trưởng); bà Vũ Hoàng Quyên (Chuyên gia Quản trị Khu vực công Cao cấp, Trưởng nhóm Quản lý Chương trình AAA); bà Nguyễn Phương Anh (Chuyên gia Quản trị Khu vực công, Phó Trưởng nhóm Quản lý Chương trình AAA) và bà Đặng Thị Thu Hương (Cán bộ Điều phối Chương trình).

Sở Tài chính làm việc với đoàn công tác

của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ

   Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đến làm việc tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 5/10/2018. Đoàn công tác đã tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị (Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng) trước khi làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố.

 UBND thành phố đón tiếp và làm việc với đoàn công tác

của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ

 Tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo UBND thành phố và đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đã gửi lời cảm ơn sự hợp tác và quan tâm của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ trong quá trình triển khai xây dựng Báo cáo PEFA của thành phố Đà Nẵng cũng như sự hợp tác trong các dự án đầu tư phát triển khác trên địa bàn thành phố. Sau quá trình thảo luận, Lãnh đạo UBND thành phố và đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ thống nhất chương trình hỗ trợ kỹ thuật AAA trong giai đoạn 2019-2022 sẽ bao gồm 4 mảng công việc: (a) xây dựng chiến lược tài chính trung hạn; (b) xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách trung hạn; (c) theo dõi và đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập như bệnh viện, trường học; và (d) quản lý nợ của chính quyền địa phương.

 Cũng tại buổi làm việc này, Ngân hàng Thế giới đã giới thiệu với UBND thành phố các thông tin sơ bộ về chương trình cho vay hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách thành phố (gọi tắt là phương thức DPO – Development Policy Operation). Đây là phương thức hợp tác còn tương đối mới ở cấp địa phương tại Việt Nam, dù đã được Ngân hàng Thế giới thực hiện nhiều ở cấp địa phương tại các nước, tại cấp trung ương ở Việt Nam, và gần đây tại cấp địa phương ở Việt Nam với Thành phố Hồ Chí Minh. Khả năng hợp tác qua hình thức này sẽ được thảo luận kỹ hơn trong những chuyến làm việc tiếp theo nếu thành phố Đà Nẵng có nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu chi đầu tư phát triển trong những năm tiếp theo.

Lê Thị Tường Vi

Tin tức khác cùng chuyên mục