Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

Ngày 12/7/2018, tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018. Trong đó quy định:

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể trong nước được hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư dự án mới và dự án mở rộng, nâng cấp ở các lĩnh vực:

(1) Lĩnh vực dịch vụ, gồm: (i) Các dự án đầu tư được hỗ trợ 50% như Dịch vụ giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu; Logistics (Cảng biển; Đầu tư xây dựng các trung tâm logictics); Công nghệ thông tin (Sản xuất linh kiện điện tử; Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Sản xuất thiết bị truyền thông; Lập trình các phần mềm nhúng, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin); Giao thông, vận tải; Y tế chất lượng cao; Giáo dục (các dự án xã hội hóa giáo dục); (ii) Các dự án đầu tư được hỗ trợ 100% lãi suất như: Khoa học công nghệ (Lĩnh vực môi trường; Lĩnh vực năng lượng mới; Lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược; Lĩnh vực doanh nghiệp khởi nghiệp); Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

(2) Phát triển công nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 50% lãi suất, như:  Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và các hoạt động công nghệ cao khác; Khoa học công nghệ (Lĩnh vực sản xuất vật liệu mới)

(3) Lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất.

- Mức lãi suất hỗ trợ: theo thực tế nhưng tối đa không quá mức lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng (loại trả lãi cuối kỳ) bình quân của 04 Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 05 năm; số vốn vay của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng số vốn vay đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng cho 01 dự án vay.

- Điều kiện hỗ trợ lãi suất: Dự án có tổng vốn đầu tư từ 01 tỷ đồng trở lên đối với các khu vực nông thôn, địa bàn khó khăn cần khuyến khích; dự án có tổng vốn đầu tư từ 03 tỷ đồng trở lên đối với các dự án khác; ưu tiên hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án ở khu vực nông thôn, khó khăn góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm, các dự án khởi nghiệp, sáng tạo; các dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, yêu cầu quản lý ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường...

- Thẩm quyền giải quyết hồ sơ hỗ trợ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, thẩm tra, đánh giá tính khả thi và xác định mức hỗ trợ đối với từng dự án thuộc các lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất của nghị quyết này, trình UBND thành phố phê duyệt.

Dự báo chính sách hỗ trợ lãi suất trên sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay tại các tổ chức tài chính - tín dụng khi gặp khó khăn bởi rào cản lãi suất, giúp doanh nghiệp ổn định, mở rộng sản xuất, tăng thêm doanh nghiệp đầu tư dự án mới vào các ngành, lĩnh vực mà thành phố ưu tiên phát triển từ đó tạo ra việc làm, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của thành phố. 
Hồ Ngọc Phương
- Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND xem chi tiết tại đây
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục