Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và nghe thời sự năm 2018

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2018, Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); đồng thời, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo Việt Nam và thông tin tình hình an ninh trật tự đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và công chức, người lao động của Sở. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Đảng bộ Sở Tài chính.

Hội nghị vinh dự có sự tham gia của Báo cáo viên Bùi Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân đã phổ biến, quán triệt, triển khai vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) ban hành, gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 “Về  cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

Đ/c Bùi Xuân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung các Nghị quyết.

Tiếp đến, Hội nghị được nghe phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo Việt Nam và thông tin tình hình an ninh trật tự trong nước và quốc tế.

 

Toàn cảnh buổi lễ và Hội nghị

Sau Hội nghị, Đảng bộ sở đề nghị các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, của Đảng ủy Sở và xây dựng chương trình, kế hoạch của Chi bộ, Đảng bộ bộ phận để tổ chức thực hiện; đồng thời, viết thu hoạch cá nhân theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Lê Nam Thanh

Tin tức khác cùng chuyên mục