Công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018 và các biểu số liệu theo quy định.
 
Download file đính kèm tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục