Triển khai lớp tập huấn chương trình Quản lý Ngân sách 8.0 tại thành phố Đà Nẵng

Triển khai Công văn số 353/THTK-CGHT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Cục Tin học và Thống kê về việc thông báo kế hoạch hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách năm 2017;

Ngày 28/6/2018, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê – Bộ Tài chính tổ chức lớp đào tạo sử dụng chương trình Quản lý ngân sách 8.0 và hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách năm 2017 cho cán bộ làm công tác tài chính ngân sách tại Sở Tài chính và phòng Tài chính các quận huyện

Tại buổi tập huấn, Ông Nguyễn Viết Dũng và ông Trần Đình Khoa – Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê – Bộ Tài chính giới thiệu các nội dung được nâng cấp, cập nhật, chỉnh sửa trong chương trình QLNS 8.0 như: Chỉnh sửa danh mục MLNS đáp ứng thay đổi theo quy định, nhận số liệu tự động từ hệ thống TABMIS với tần suất theo ngày bao gồm các dữ liệu: Dữ liệu dự toán, dữ liệu điều hành thu/chi, lệnh chi tiền, thay đổi quy trình tổng hợp số liệu quyết toán gửi cơ quan tài chính cấp trên,…, hướng dẫn quy trình nhận số liệu từ hệ thống TABMIS để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác điều hành, quyết toán ngân sách; Quy trình quyết toán ngân sách cho cơ quan tài chính các cấp; Quy trình trao đổi số liệu với các ứng dụng của ngành tài chính như: Hệ thống danh mục dùng chung, Hệ thống Trao đổi thông tin thu nộp thuế, chương trình Kế toán HCSN IMAS, chương trình Kế toán ngân sách và tài chính xã, chương trình tổng hợp quyết toán. Đồng thời hỗ trợ công tác tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 cho cán bộ Sở Tài chính và Phòng Tài chính các quận, huyện.

Qua việc tổ chức tập huấn nêu trên đã giúp cho cán bộ làm công tác tài chính ngân sách sử dụng thành thạo phần mềm Quản lý Ngân sách 8.0 và hỗ trợ công tác Quyết toán ngân sách năm 2017. Đây cũng là cơ hội để chia sẻ, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm tại các đơn vị.


Lớp Tập huấn diễn ra từ ngày 28/6/2018 kết thúc ngày 30/6/2018.  

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục