Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

 Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2018 Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cho nửa cuối nhiệm kỳ còn lại.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở; Hội nghị cũng vinh dự đón đồng chí Vũ Ngọc Liên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Lãnh đạo các Ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã thảo luận và thông qua: đã nghe Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ. Hội nghị đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đi sâu phân tích tìm ra nguyên nhân những khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Sở lần thứ XIV, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm, đồng thời bổ sung nhiều nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ nhằm tập trung xây dựng Đảng bộ Sở thành một khối đoàn kết, thống nhất hành động, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững được vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ quan, đơn vị.

Đ/c Lê Bá Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở trình bày báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của BCH Đảng bộ trong nửa đầu nhiệm kỳ

 Đặc biệt, Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo cụ thể, sâu sắc của lãnh đạo BTV Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại

 

Đ/c Vũ Ngọc Liên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Liên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tài chính đã đạt được trên các mặt công tác: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… Đồng chí cũng nêu ra 06 nội dung cần triển khai thực hiện và nhấn mạnh giữa cuối nhiệm kỳ 2015-2020, cơ hội và thách thức, khó khăn và thuận lợi luôn đan xen, do đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ Sở Tài chính cần luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành kỷ cương của Đảng, đóng góp trí tuệ và công sức của mình vào thành công của hội nghị, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề tư tưởng chủ đạo: Dân chủ, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính trong sạch, vững mạnh Đại hội đề ra và thể hiện được hình ảnh, chuẩn mực, đạo đức, gương mẫu trong lòng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Đ/c Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Tài chính trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 là sự nỗ lực, cố gắng của tất cả đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục. Với tinh thần đoàn kết, đồng tâm, nhất trí và truyền thống Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở không ngừng phấn đấu rèn luyện vươn lên trong học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại nhằm tiếp tục xây dựng chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với tư tưởng, chủ đề xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ Dân chủ, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh.

Phạm Thị Ngọc Thu

Tin tức khác cùng chuyên mục