Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2019-2021 tại Đà Nẵng

             Ngày 04-05/6/2018 vừa qua, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các địa phương khu vực miền Trung tổ chức Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm nhằm tiếp thu ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm. Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án Hợp phần 2 Dự án Hiện đại hóa tài chính công (EU-PFMO) do Liên minh Châu Âu tài trợ cho Chính phủ Việt Nam phối hợp thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Đức (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammennarbeit). Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính (Ông Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng), đại diện nhà tài trợ (Ông Henry Grabiel từ Tổ chức Hợp tác Đức) và đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên làm công tác kế toán, tài chính của các sở, ngành (Tài chính, Thuế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Giao thông Vận Tải, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội) từ 07 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng).

Ông Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị

            Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Minh Tân nhận định, nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính ngân sách của từng địa phương, giảm thiểu rủi ro về tài khóa thông qua việc xác định ưu tiên các khoản chi và cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình thu, chi ngân sách trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, qua một năm thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020 (thực hiện trong năm 2017), Bộ Tài chính nhận thấy kết quả báo cáo của các đơn vị địa phương còn chưa đồng đều, công tác lập kế hoạch tại các đơn vị dự toán cấp I còn gặp nhiều khó khăn do khung khổ pháp lý chưa đồng đều, cơ chế phối hợp cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu còn hạn chế, thiếu sự đầu tư quan tâm của các cấp lãnh đạo. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị với mục đích tiếp thu ý kiến của các đơn vị, địa phương nhằm hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm để triển khai thống nhất trong cả nước.  

            Điểm khác biệt của Hội nghị tập huấn lần này là việc đi sâu vào các ví dụ thực tế trong thực tiễn công tác lập kế hoạch tài chính 03 năm thay vì trao đổi về các vấn đề lí thuyết đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật. Các đại biểu được làm việc theo nhóm để thảo luận các khái niệm chính của kế hoạch 03 năm (chi tiêu cơ sở và chi tiêu mới) thông qua các bài tập tình huống thực tế, thực hành xây dựng một kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm đơn giản dựa trên số liệu có sẵn và trao đổi về hình thức của bản báo cáo thuyết minh kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm.

             Với tinh thần làm việc khẩn trương, sau 02 ngày hội nghị, phần lớn các đại biểu là các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kế hoạch tài chính tại các sở, ngành của các tỉnh, thành đánh giá cao hình thức trao đổi, thực hành thực tế của Hội nghị lần này. Hội nghị đã giúp các chuyên viên ngành tài chính có cái nhìn cụ thể hơn đối với các vấn đề kỹ thuật và các vướng mắc gặp phải trong quá trình xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm của đơn vị và địa phương.

            Trên cơ sở kết quả của hội nghị, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, chú trọng đi sâu vào các vấn đề thực tiễn để triển khai thực hiện thống nhất trên cả nước.
Phạm Thị Mai Trang

Tin tức khác cùng chuyên mục