Sở Tài chính giữ ổn định thứ hạng về cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2017

                Ngày 01 tháng 6 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cùng Lãnh đạo cơ quan và CBCC phụ trách công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ các sở, ban, ngành, quận, huyện, đơn vị sự nghiệp.

          Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả xếp loại, xếp hạng trong công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ năm 2017. Theo đó, năm 2017, cụ thể ở khối cơ quan Trung ương có 3 đơn vị thuộc nhóm rất tốt và 3 đơn vị thuộc nhóm tốt; Nhóm các sở, ban, ngành có 13 đơn vị thuộc nhóm rất tốt, 3 đơn vị thuộc nhóm tốt, 3 đơn vị khá, 1 đơn vị thuộc nhóm trung bình, vị trí xếp hạng nhất, nhì, ba: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

          Công tác văn thư lưu trữ năm 2017 có 8 đơn vị xếp hạng xuất sắc là Ban quản các Khu công nghiệp và Chế xuất, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, BQL Khu Công nghệ cao, Sở Công thương; 9 đơn vị loại tốt, 4 đơn vị loại khá, 5 đơn vị trung bình khá, 1 đơn vị trung bình.        

 

 Trong những năm qua, Sở Tài chính không ngừng đổi mới và cải tiến trong công tác cải cách hành chính và văn thư – lưu trữ. Vì vậy, Sở Tài chính vinh dự được UBND thành phố trao tặng 02 Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2017

         Đây là năm thứ 10 liên tiếp UBND thành phố triển khai chủ trương đánh giá, xếp hạng về CCHC. Rút kinh nghiệm từ những năm triển khai trước đó, việc triển khai Quyết định số 1898/QĐ-UBND đã được tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự quan tâm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác chỉ đạo điều hành và triển khai các nội dung về CCHC và VTLT. Nhìn chung ở 02 lĩnh vực trong năm 2017, nhiều cơ quan đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác với những chính sách, sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trên thực tế, nâng cao chất lượng, thứ hạng lên so với trước, bên cạnh một số đơn vị có bước nhảy vượt bậc vẫn còn một số đơn vị còn giữ nguyên vị trí xếp hạng hoặc tụt lùi so với năm 2017. Hội nghị đã phân tích, so sánh chỉ rõ những nguyên nhân mà các đơn vị còn thiếu sót để rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

          Tại Hội nghị, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố tuyên dương những thành tích đã đạt được trong cải cách hành chính, văn thư lưu trữ. Đồng thời trao tặng Bằng khen cho 12 đơn vị xếp loại rất tốt trong cải cách hành chính và 11 đơn vị xếp loại xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ. Đối với các đơn vị còn xếp hạng thấp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định. Đối với văn thư, lưu trữ, Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác này và bố trí phải đúng người, đúng chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục tình trạng không lập hồ sơ công việc ở một số cơ quan.
Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tin tức khác cùng chuyên mục