Sở Tài chính nhận Cờ thi đua xuất sắc tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 Khối thi đua Sở, ban, ngành

           
 
 
(Đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở phát biểu tham luận)
 
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị trong thời gian qua và chúc mừng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Khối trưởng nhiệm kỳ 2018 - 2020. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để khắc phục những khó khăn tồn tại, tạo không khí thi đua sôi nổi và khởi sắc hơn trong năm 2018.
  
 
 
 
(Đồng chí Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị)
 
Với những thành tích đạt được, năm 2017, Sở Tài chính được UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua dẫn đầu cùng các đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Đài Phát thanh – Truyền hình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị (tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 26/3/2018). Đồng thời, Khối thi đua thống nhất đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

 
(Sở Tài chính nhận Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua của UBND thành phố - Giám đốc Sở đứng thứ 3 từ trái sang)
Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với 8 nội dung trọng tâm: Thực hiện chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được UBND thành phố giao; thực hiện các giải pháp tăng cường cải cách hành chính nhằm triển khai hiệu quả chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

 

 


 
(Đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở đại diện ký giao ước thi đua năm 2018)
 
Văn phòng Sở

Tin tức khác cùng chuyên mục