Triển khai đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và phần mềm đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) tại thành phố Đà Nẵng

 Từ ngày 26/3 đến 29/3/2018, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính) đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và đăng ký mã số Đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) cho hơn 30 Sở Tài chính các tỉnh, thành trên cả nước tại Khách sạn Công đoàn, 02 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng.
 
 
           Tham dự khai giảng lớp tập huấn có ông Lê Trung Hưng - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, cùng hơn 120 học viên là công chức thuộc Sở và Phòng Tài chính Kế hoạch các quận huyện của hơn 30 Sở Tài chính các tỉnh, thành trên cả nước .
Theo kế hoạch, lớp tập huấn phần mềm QLNS 8.0 sẽ diễn ra trong 02 ngày (từ 26 đến 27/3/2018), Trong các ngày tập huấn, các học viên sẽ được Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo sử dụng chương trình QLNS 8.0. Qua đó truyền đạt tới các học viên những tính năng mới được cập nhật, chỉnh sửa trong chương trình QLNS 8.0 như nhận số liệu tự động từ hệ thống TABMIS với tần suất theo ngày bao gồm các loại dữ liệu (Dữ liệu dự toán, dữ liệu điều hành thu/chi, lệnh chi tiền...); Đào tạo, hướng dẫn quy trình nhận số liệu từ hệ thống TABMIS để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác điều hành, quyết toán ngân sách; Hướng dẫn quy trình trao đổi số liệu với các ứng dụng của ngành tài chính như: Hệ thống danh mục dùng chung, Hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế, chương trình Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã, chương trình tổng hợp quyết toán...
Lớp tập huấn phần mềm đăng ký mã số ĐVQHNS diễn ra trong 02 ngày (từ 28/3 đến 29/3/2018), trong các ngày tập huấn các học viên sẽ được Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo sử dụng và giới thiệu cho các học viên những quy định mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy trình nghiệp vụ đăng ký, cấp, quản lý mã số đơn vị quan hệ ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính. Các học viên được tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng quản trị hệ thống, quy trình xử lý, quy trình quản lý công tác cấp mã số, thực hành nhập liệu trên hệ thống dịch vụ công cấp mã số mức độ 4.
Sau đợt tập huấn này, các cán bộ làm công tác quyết toán của các Sở Tài chính và Phòng Tài chính Kế hoạch các tỉnh, thành phố sẽ nắm được những nội dung cơ bản, sử dụng hiệu quả phần mềm QLNS 8.0 phục vụ công tác tổng hợp báo cáo, điều hành, quyết toán ngân sách địa phương đáp ứng thay đổi mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính cũng như những nội dung sửa đổi, bổ sung, các quy trình nghiệp vụ đăng ký, cấp, quản lý mã số đơn vị quan hệ ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính.
Trần Thanh Hiếu (Tin học và Thống kê)

Tin tức khác cùng chuyên mục