Tuyên truyền về Quyết định số 7039/QĐ-UBND của UBND thành phố về ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW.

 
 
Toàn văn: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục