Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Theo Chương trình công tác, chiều ngày 16/01/2018, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc và đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị và vinh dự tiếp đón đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung- Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố đến tham dự Hội nghị.
 
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị 
Hội nghị đã nghe và tham gia nhiều ý kiến có trách nhiệm vào Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đuanăm 2017; Báo cáo công khai quyết toán kinh phí năm 2017 và dự toán kinh phí năm 2018; Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân và tham gia ý kiến điều chỉnh một số nội dung Quy chế của Sở; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019. Đồng thời, Hội nghị cũng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2017.
         Tại Hội nghị Giám đốc Sở đã phát biểu giải đáp ý kiến tham gia của CC, NLĐ; đồng thời, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động nội dung Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018 và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 29/12/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để công chức, người lao động thực hiện

 
Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng
Năm 2018 dự báo kinh tế có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, là năm thứ hai triển khai Luật NSNN năm 2015 và thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016-2020 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2020, tại Hội nghị này, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng các phòng và Trưởng các tổ chức đoàn thể đã ký kết giao ước thi đua, phát huy truyền thống của ngành Tài chính, phát huy những thành tích đạt được, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở đoàn kết, ra sức thi đua, thực hiện đồng bộ các giải pháp với tinh thần chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đoàn thể ngày càng vững mạnh; xây dựng nguồn nhân lực lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người lao động..., phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội của thành phố năm 2018. 
Đặng Thị Ngọc Thương (Văn phòng Sở)
 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục