Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao năm 2017

 
 
Tải đầy đủ: Tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục