Kết quả thực hiện Đề án "Truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" năm 2017

 
 
 
Tải đầy đủ: Tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục